ผู้ถือหุ้นดี๊ด๊า ! WP เคาะจ่ายปันผลระหว่างกลาง หุ้นละ 0.05 บาท

276

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนเงินปันผลงวดปี 62 อัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 20 พ.ค.นี้ เปลี่ยนวัน Record date เป็นวันที่ 8 พ.ค.63 และขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พ..63 ด้าน “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ”ระบุบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมั่นใจว่าจะสามารถฝ่าฟันวิกฤติในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน                

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2562 เป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด  โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562-วันที่ 30 กันยายน 2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้อัตราหุ้นละ 0.05 บาท

AIA Health Happy

ทั้งนี้ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ส่วนวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่  20 พฤษภาคม 2563  

แม้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน แต่ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เปลี่ยนการจ่ายปันผลจากงวดปี 62 มาเป็นจ่ายระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น โดยมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถดูแลผู้ถือหุ้นได้เหมาะสม  และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้นนางสาวชมกมลกล่าว

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถฝ่าฟันวิกฤติในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน 

โตเกียวมารีนประกันภัย