ไทยประกันชีวิต เปิดแผนปีหนูสู้ตลาดผันผวน เดินหน้าเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต

997

ไทยประกันชีวิต หนักอกปัจจัยลบรอบด้าน  วางหมากเข้มปี 63  เดินหน้าเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ติดอาวุธตัวแทนรอบด้าน ทั้งการพัฒนาสินค้าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ผุด App เสริมการขายและการบริหาร พร้อมผลักดันเป็น Life Solutions Agent ผ่านคุณวุฒิด้านวางแผนการเงิน-ลงทุน

ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยถึงนโยบายการดำเนินงานในปี 2563 ว่า ในปีนี้ธุรกิจประกันชีวิตยังคงต้องปรับตัวค่อนข้างมาก จากการเกิด Disruption ในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปลี่ยนพฤติกรรมการออม สู่สังคมแห่งการลงทุน ซึ่งเป็นผลจากภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่เข้าสู่สังคมสูงอายุ และค่ารักษาพยาบาลที่มีแต่จะสูงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ ที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตแบบสมดุล หรือที่เรียกว่า Work Life Balance

ดังนั้น ในงานประชุมใหญ่ประจำปี 2563 บริษัทฯ จึงได้มอบนโยบายและเป้าหมายแก่บุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการยกระดับฝ่ายขายสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ภายหลังจากการประกาศ Reinvent Business Model ในปี 2562 ที่ผ่านมา ด้วยเป้าหมายการส่งมอบสุขภาพที่ดีขึ้น ชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (Healthier) ชีวิตที่มั่งคั่งขึ้นด้วยเงินออมและการลงทุน (Wealthier) และชีวิตที่มีความสุข (Better Lives) ให้กับลูกค้า โดยในปีนี้ ไทยประกันชีวิตวางเป้าหมายเบี้ยประกันรับจากธุรกิจใหม่ผ่านช่องทาง Agent อยู่ที่ 15,500 ล้านบาท เติบโต 15%

“ในปีที่ผ่านมา ช่องทาง Agent ซึ่งเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรับใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยผลงานเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันรับของธุรกิจใหม่ 15,985 ล้านบาท เติบโต 10% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 56,252.8 ล้านบาท และเบี้ยประกันรับรวม 79,236.3 ล้านบาท เติบโต 5% ซึ่งไทยประกันชีวิตเติบโตสวนกระแสธุรกิจประกันชีวิตที่เติบโตติดลบ 3%” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยประกันชีวิต กล่าว

ในปีนี้ ไทยประกันชีวิตมุ่งเสริมศักยภาพฝ่ายขายอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Life Solutions Product อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centricity และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ ประกอบด้วย Money Fit ประกันประเภทออมทรัพย์ สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน Investment Fit คือ การประกันควบการลงทุน ทั้งแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และแบบยูนิตลิงค์ Legacy Fit คือแบบประกันที่สร้างกองทุนมรดก หรือวางแผนภาษีมรดก Life Fit แบบประกันที่มีส่วนลดเบี้ยฯ ถ้ามีสุขภาพดี และ Health Fit สัญญาเพิ่มเติม เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ ทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง

ล่าสุดได้พัฒนาแบบประกัน ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันอายุ 16-50 ปี และจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-15 ปี และอายุ 51-55 ปี ผู้เอาประกันภัยที่แสดงความจำนงในการตรวจสุขภาพ และมีผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ บริษัทฯ ยังได้ขยายความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามจำนวนเงินเอาประกันของกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว จะถือว่าความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสิ้นผลบังคับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการขายและการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรฝ่ายขาย ทั้งแอปพลิเคชั่นสนับสนุนการขาย ประกอบด้วย แอปพลิเคชั่น TL Pro Plus ที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอขาย และการส่งใบคำขอเอาประกันภัยออนไลน์ หรือ E-App รวมถึงการติดตามสถานะการทำประกัน แอปพลิเคชั่น  TL After Plus ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่เก็บข้อมูลผู้เอาประกัน อาทิ รายละเอียดกรมธรรม์ การแจ้งเตือนครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน การติดตามสถานะการเคลมสินไหมทดแทน หรือการค้นหาสาขาและโรงพยาบาลเครือข่าย

สำหรับแอปพลิเคชั่น สนับสนุนการรีครูทและบริหารทีมงาน ประกอบด้วย แอปพลิเคชั่น TL Recruit Plus โดยมีข้อมูลผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต พร้อมแบบฟอร์มการสมัครตัวแทนฝึกหัดผ่านระบบออนไลน์ หรือ E-Form และแอปพลิเคชั่น  TL Team Plus สามารถติดตามข้อมูลเบี้ยประกันรับ ค่าคอมมิสชั่นของทีมงาน รวมถึงคู่มือการสอบและการต่อใบอนุญาตตัวแทน หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ประวัติการแต่งตั้ง การได้รับรางวัลและการติดคุณวุฒิต่างๆ ของบริษัทฯนายไชยกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเป็นมืออาชีพให้กับฝ่ายขาย เพื่อให้เป็น Life Solutions Agent ผ่านการกำหนดคุณวุฒิฝ่ายขาย ประกอบด้วย Life Partner (LP) เป็นผู้วางแผนดูแลชีวิตลูกค้าอย่างครบรอบด้าน สามารถนำสุขภาพที่ดีไปสู่ลูกค้า ซึ่งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และผ่านการอบรมตามหลักสูตร Life Partner Prime (LPP) ต้องผ่านหลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน และการวางแผนสุขภาพ Financial Partner (FP) คู่คิดที่เชี่ยวชาญการวางแผนด้านการออม การลงทุน ซึ่งต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายแบบประกัน Universal Life และคุณวุฒิสูงสุด Financial Partner Prime (FPP) ต้องผ่านหลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การวางแผนภาษี รวมถึงได้ใบอนุญาต IC License เพื่อขายสินค้า Unit Linked

“ฝ่ายขายไทยประกันชีวิตจะต้องเพิ่มพูนความรู้ และทักษะใหม่ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หรือการ Upskill รวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือ Reskill ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบประกันใหม่ๆ เช่น แบบประกัน Universal Life หรือ Unit Linked การเรียนรู้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน เพื่อเสริมทักษะด้านการขายหรือการบริหาร หรือการติดคุณวุฒิต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงคุณวุฒิระดับสากล เช่น MDRT เพื่อก้าวสู่การเป็น Life Solutions Agent” ไชยกล่าว