มอบหมวกกันน็อค 200 ใบ ให้แก่ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน

534

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับนายธานินทร์ วงศ์รักไทย ผู้จัดภาคเหนือตอนบน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ ให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงาน “คปภ. เพื่อชุมชนบ้านผาบ่อง” ตามโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2562 ณ สะพาน ๙ ข้าวเพื่อสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เงินติดล้อ