SORKON สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

1696

สมชาย  สกุลสุรรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และเจริญ รุจิราโสภณ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 24) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ที่อัตราหุ้นละ 2.20 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ หลังจากสามารถทำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นที่จะผลักดันยอดขายในปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมาย