พาณิชย์ จัดสัมมนาโลจิสติกส์ไทย ยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล

1172

ชฎา บุญจร (ที่ 3 จากขวา) รักษาการนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดการสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากองค์กรชั้นนำ อาทิ นพพร เทพสิทธา (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และจิรภัทร ธนโชติกีรติ (ที่ 3 จากซ้าย) ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ที่ห้องแชมเบอร์ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้