สมาคมนักเรียนเก่า The Wharton Club of Thailand เติมความรู้ในงาน Joe talks

1616

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมนักเรียนเก่า The Wharton Club of Thailand จัดงาน Joe talks เพื่อพบปะสังสรรค์และเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า Wharton School of Business, University of Pensyllvania ในประเทศไทย โดยเชิญ Professor Nicolaj Siggelkow (ที่ 5 จากซ้าย) บรรยายเรื่อง “Connected Strategy” หรือ “กลยุทธ์การสร้างความผูกพันธ์ระหว่างลูกค้า” และ Professor Phil Tetlock (ที่ 3 จากซ้าย) บรรยายเรื่อง “Superforecasting” หรือ “การทำนายเหตุการณ์ด้วยข้อมูลใหญ่” ที่เกษรวิลเลจ ชั้น 19 ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เมื่อเร็วๆ นี้