Hershey’s Freeze บุกเซเว่น อีเลฟเว่น

1598

ชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร และชนิต สุวรรณพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. W.Ashley Edens, President & CEO จาก Sunny Sky Products, LLC เนื่องในโอกาสที่ TACC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย Hershey’s Freeze ผ่านความร่วมมือกับ Sunny Sky Products, LLC ผู้ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มช็อกโกแลต Hershey’s Freeze เสริมทัพเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ต้อนรับเทศกาลในช่วงปลายปีนี้