โอซีซี ส่งมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 61”

55

จิราภรณ์  โพธิ์เงินนาค ผู้อำนวยการส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน CSR ทีมเทคนิคเชียนส์จาก Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา ที่เดินทางไปตัดผมให้กับผู้สูงอายุ กว่า 80 คน เพื่อส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 61” ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

Tokio Marine Insurance Grop