EKH เปิดรพ.คูน ต้อนรับผู้บริหาร “โครงการมีสุขโซไซตี้”

138

คุณสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (ซ้าย) กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH และแพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูน ให้การต้อนรับ คุณศศิวิมล สิงหเนตร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหารโครงการมีสุขโซไซตี้ ซึ่งดำเนินธุรกิจโครงการที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์วัยเกษียณในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจและศึกษาดูงานโรงพยาบาลคูน เมื่อเร็ว ๆ นี้

Krungthai AXA UG 300x250