“หุ้นกู้โลตัส” (Lotus’s) เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก คาดเปิดจองซื้อกลางเดือนเมษายน 2566

67

“โลตัส” ( Lotus’s) ผู้นำค้าปลีกออมนิแชนแนล ดำเนินงานภายใต้ชื่อจดทะเบียน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) เตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ของ “โลตัส” (Lotus’s) ได้เป็นครั้งแรก คาดว่าจะออกและเสนอขายประมาณกลางเดือนเมษายน 2566 เผยองค์กรและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยแต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายในเบื้องต้นจำนวน 8 แห่ง และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้เข้าถึงนักลงทุนประชาชนทั่วไปได้มากที่สุด มั่นใจได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนในกิจการที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายในเบื้องต้นจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ “โลตัส” (Lotus’s) ให้กับผู้ลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2566 ทั้งนี้ รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

AIA Multi Pay 300x250px
สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย  เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีของผู้ลงทุนที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงภาคท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นในปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยเป็นการจัดอันดับ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกแบบ omni-channel ที่มีช่องทางหลากหลายและครอบคลุม ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยทริสเรทติ้งระบุว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีปัจจัยเสริมความแข็งแกร่งจากการมีพื้นที่เช่าในทำเลที่ดีและลักษณะของธุรกิจค้าปลีกที่สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยคาดว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจค้าปลีกและพื้นที่ให้เช่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ถือเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแบบออมนิแชนแนล ที่มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ โดย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 “โลตัส” (Lotus’s) มีร้านค้าปลีกจำนวน 2,578 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 223 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 202 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,153 แห่ง ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศในการเป็น fulfillment center จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วประเทศไทย รวมทั้งยังร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Marketplace) เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งสะท้อนการปรับตัวของ “โลตัส” (Lotus’s) ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยมีพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 200 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่มีการลงทุนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท หรือ LPF จำนวน 23 แห่ง) มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 806,081 ตารางเมตร โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ “โลตัส” (Lotus’s) เป็นร้านค้าหลัก โดยในจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าจำนวน 70 แห่ง ขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 90% และบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน 25% ในกองทุนรวม LPF ที่ลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 339,700 ตารางเมตร ทั้งนี้ ผลประกอบการในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 183,791.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งสะท้อนสัญญาณในทิศทางบวกจากการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจ อันเป็นผลจากการที่สามารถเปิดให้บริการศูนย์การค้าได้ตามปกติ และประชาชนมีความต้องการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

“ที่ผ่านมา “โลตัส” (Lotus’s) มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและขยายธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส” ด้วยการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพราะเราเชื่อว่าปัจจัยที่ดึงดูดลูกค้า คือ การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและมีความหลากหลาย ในราคาที่เอื้อมถึง ทำให้สามารถนำเสนอการจับจ่ายที่ครบครันในที่เดียวแก่ลูกค้าได้ (One-Stop Shop) พร้อมกันนี้ เรายังมีแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ร้านค้าของ “โลตัส” (Lotus’s) สามารถเข้าถึงและให้บริการผู้บริโภคได้มากขึ้น และเป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตอัจฉริยะของชุมชน หรือ SMART Community Center โดยมีแผนที่จะเปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหม่ 4 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 5 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 150 แห่งต่อปี ภายในช่วง 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังเร่งการจำหน่ายสินค้าออนไลน์โดยได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Lotus’s SMART app ให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ โดยใช้สาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ตและโลตัส โก เฟรช รวม 2,578 สาขา เป็นจุดกระจายสินค้า ที่สามารถส่งสินค้าตรงถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น เรายังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และส่วนรวม ซึ่งเชื่อว่า การดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีของ “โลตัส” (Lotus’s) จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ”  สมพงษ์กล่าว

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ Lotus’s สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด#4

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555

* ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

*** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการผ่านระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนยังสามารถจองซื้อหุ้นกู้ Lotus’s ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้อีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ที่ App Store และ Play Store ดูรายละเอียด วิธีการสมัครแอปฯ และวิธีการจองซื้อได้ที่ www.truemoney.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1240 กด 6

NSI 65 (300x250)