ผู้บริหารช่อง3 ร่วมงานสัมมนา กับ กสทช.

79

อภิชาติ์ หงส์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจ Bec Studio ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ภูมิทัศน์สื่อเกาหลี และโอกาสในการร่วมผลิตเนื้อหาไทย-เกาหลี” (Korean Media Landscape  and  the  Opportunities  for  Thai-Korean Co-production) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช.สายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ,ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  สำนักงาน กสทช.  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และมุมมองทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจในการร่วมผลิตรายการ โดยมี  Ju Young Lee , Mr. Michael  Jung, และ พีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง   ณ ห้องSapphire โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค

NSI 65 (300x250)