ทีทีบี ส่งหนังโฆษณาปันบุญงบ 0 บาท เชิญชวนทุกคนช่วยกันแชร์ ร่วมทำบุญบริจาคส่งต่อพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่

69

 ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ด้วยการโปรโมทหนังโฆษณางบ 0 บาท ซึ่งค่าดำเนินการทั้งหมด ได้ถูกนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิผ่านปันบุญ  www.punboon.org โซลูชันบริหารจัดการมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลแบบครบวงจร เพียงทุกคนช่วยกันแชร์ และส่งต่อข่าวสารการบริจาคกับปันบุญ นับเป็นการส่งต่อพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้น   สามารถบริจาคออนไลน์ผ่านปันบุญ ได้ถึง 248 มูลนิธิ สะดวก ปลอดภัย เงินส่งตรงถึงมูลนิธิทันที 

พรรณวลัย อินทราพิเชฐ

พรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่า ปันบุญ โดย ทีทีบี โซลูชันบริหารจัดการมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลแบบครบวงจร ไม่ได้เป็นแค่เว็บไซต์ที่มีมูลนิธิให้คนเลือกบริจาคอย่างเดียว แต่เป็น Total Foundation Solution ที่ช่วยมูลนิธิที่มีกำลังคนน้อยและมีปัญหาเรื่องการระดมทุน ให้มีระบบจัดการเอกสาร และการบริหารรายรับ-รายจ่ายดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ปันบุญ มีมูลนิธิเพิ่มมากขึ้นถึง 248 มูลนิธิ มีผู้บริจาคกว่า 200,000 คน และเงินบริจาคผ่านปันบุญกว่า 184ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565)

AIA Multi Pay 300x250px

และเพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ตั้งแต่ต้นปี ทีทีบี จึงมีแนวคิดที่จะนำหนังโฆษณาเชิญชวนให้คนมาร่วมบริจาคผ่านปันบุญ ด้วยการใช้งบโฆษณา 0 บาท มาจัดทำใหม่ หลังจากเมื่อ 3 ปีก่อน ธนาคารได้จัดทำหนังโฆษณาดังกล่าว ร่วมกับเอเยนซี่ “ชูใจ กะ กัลยาณมิตร” ด้วยแนวคิดของการเป็นภาพยนตร์โฆษณางบ 0บาท เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดทำทั้งหมด ตั้งแต่ค่าโปรดักชันถ่ายทำ ,ประชาสัมพันธ์  หรือ แม้แต่ค่าบูสต์โพสต์ โดยเงินค่าจัดทำโฆษณาทั้งหมด มูลค่ารวม กว่า 2,200,000 บาท นำไปบริจาคให้กว่า 74 มูลนิธิ ที่อยู่ในปันบุญ ณ ตอนนั้น สำหรับงบปรับปรุงโฆษณาครั้งนี้ จำนวน 200,000 บาท เราก็จะนำไปทำบุญให้กับ248 มูลนิธิในปันบุญที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ด้วยเช่นกัน

ธนาคารอยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของหนังโฆษณางบ 0 บาท เรื่องนี้ด้วยกัน ผ่านปันบุญ เริ่มได้ที่ตัวเรา เพียงช่วยแชร์ = ช่วยส่งต่อข่าวสารการบริจาคกับปันบุญ และสามารถเลือกบริจาคออนไลน์ได้ถึง 248มูลนิธิ ปันบุญช่องทางบริจาคเงินออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย เงินส่งตรงถึงมูลนิธิทันที เพราะเราเชื่อว่า 1 แชร์ของคุณ เมื่อมารวมกันแล้ว จะกลายเป็นพลังส่งต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้น   

คลิกเพื่อบริจาค https://www.ttbbank.com/pr-punboon-jan23

คลิกเพื่อแชร์วีดีโอ https://www.ttbbank.com/share-punboon-jan23

NSI 65 (300x250)