เงินติดล้อ คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2023

64

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2023 หรือสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2566 จัดขึ้นโดย World HRD Congress สะท้อนการเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไปหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมทั้งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขในที่ทำงาน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อนำพาองค์กรไปสู่การยอมรับจากเวทีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้เงินติดล้อได้รับการจดจำในฐานะองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจากหลากหลายสถาบัน

ทั้งนี้เงินติดล้อได้เปิดกว้างให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกที่สนใจ สามารถร่วมเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับของเงินติดล้อ ในกิจกรรม TIDLOR Culture Camp ภายใต้ TIDLOR Academy ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2566

AIA Multi Pay 300x250px
NSI 65 (300x250)