ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดตัวหลักสูตร “AAM by MFU รุ่นที่ 1 ระยะสั้น 7 สัปดาห์

94

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “Anti-Aging and Wellness Management by Mae Fah Luang University รุ่นที่ 1” (AAM by MFU รุ่นที่ 1) หลักสูตรอบรมสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้าน Anti-Aging และ Healthcare & Wellness Business Management ระยะสั้น 7 สัปดาห์ พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.ภญ.อารยา สาริกะภูติ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วย เดวิด กิ๊บสันมอร์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเรนเนสซานซ์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้  

NSI 65 (300x250)