IND ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2566

73

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ร่วมกับบริษัท โกลเบิลแอโร่แอส โซซิเอทส์ จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนจำนวน 100 ชุด และข้าวสารจำนวน 100 ถุง  เป็นของขวัญ ของรางวัลในการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง   โดยมี ณัฐพล นาคอ่วม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอส โซซิเอทส์ จำกัด และทีมงานบริษัท IND เป็นตัวแทนมอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที่จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กว่าเป็นอนาคตสำคัญของชาติ 

Tokio Marine Insurance Grop