เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สานฝันเด็กด้อยโอกาส มอบเงินสนับสนุนโครงการ “LITTLE HEART TO ART”

43

มาร์โค เอนนีโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย  ช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการ “LITTLE HEART TO ART งานศิลปะจากหัวใจดวงน้อย ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ  (Community Children Foundation) และ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เพื่อจุดประกายความฝันเด็กด้อยโอกาสให้ได้ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการผ่านภาพวาดและการลงสี และยังสนับสนุนผลงานศิลปะของเด็ก ๆ ด้วยการนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกสำหรับมอบให้กับลูกค้า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการพร้อมด้วย  ทวีโชค สุโภภาค ผู้จัดการแผนกระดมทุนผู้อุปการะรายใหญ่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ร่วมรับมอบ ณ บริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์    

NSI 65 (300x250)