ทีเอ็มบีธนชาต แต่งตั้งผู้บริหาร เพื่อนำพาขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

162
นางประภาศิริ โฆษิตธนากร ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ประกาศแต่งตั้ง นางประภาศิริ  โฆษิตธนากร ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล (Chief of Staff) และ นางสาวสมคิด  ปรีชาสัมมกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ผลักดันให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

นางประภาศิริ  โฆษิตธนากร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) และปริญญาโท (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีประสบการณ์การด้านการทำงานมากว่า 35 ปี ทั้งด้านการเงิน การเป็นที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการให้การฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต

AIA Multi Pay 300x250px

ด้านนางสาวสมคิด  ปรีชาสัมมกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินมากว่า 24 ปี รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินที่ทีเอ็มบีธนชาต  

นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต
NSI 65 (300x250)