กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นทั่วไทย มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้น

39

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะองค์กรระดับแนวหน้าที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน หรือ Climate change มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือ ผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นการปลูกจิตสำนึก พร้อมสร้างการตระหนักรู้ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านโครงการ ‘Go Green’ โดยปัจจุบันได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 100,000 ต้น ทั่วประเทศไทย สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 900,000  กิโลกรัม/ปี ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ พนักงาน ฝ่ายขาย และลูกค้า โดยร่วมการลดใช้กระดาษ ซึ่งพนักงานร่วมกันลดการใช้กระดาษทุก 100 แผ่น จะแปลงเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น สำหรับฝ่ายขาย ได้เปลี่ยนจากแบบฟอร์มการสมัครประกันแบบกระดาษ เป็นเล็กโทรนิกส์ (E-application) ซึ่งทุก 10 E-application จะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น และสุดท้ายสำหรับลูกค้า ที่เลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (E-policy) แทนกรมธรรม์กระดาษ ทุก 1 กรมธรรม์จะแปลงเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นอยู่เคียงข้าง คุ้มครอง พร้อมใส่ใจ สิ่งแวดล้อม#WeCommitToClimate แค่เราปรับ โลกก็เปลี่ยน มาสร้างโลกที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

Krungthai-AXA Super 7 300x250px