“ILM คว้ารางวัล “Outstanding Investor Relations Awards 2022” 

85
กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM นำโดย กฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” หรือนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในงาน “SET Awards 2022” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย ILM จัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ถือเป็นรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ตอกย้ำการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้น  

Krungthai AXA UG 300x250