พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ชมฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

133

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญและทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ผ่านเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัย

นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและต่างชาติตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ภายในนิทรรศการยังได้จัดแสดงฉลองพระองค์ที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลก ตราตรึงในความงดงามของผ้าไทยและลายปักอันวิจิตรบรรจง อาทิ ฉลองพระองค์ชุดราตรี และฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ผลงานการออกแบบของปิแอร์ บัลแมง ฉลองพระองค์แบบผสมผสานไทย และฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย จากห้องเสื้อบัลแมง ผลงานการออกแบบของอีริก มอร์เทนเซน ฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อวาเลนติโน่ และฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบของธีระพันธ์ วรรณรัตน์ เป็นต้น

นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง 1-2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ราคา 80 บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ 12-18 ปี ราคา 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โทร. 02-2249420 หรือเว็บไซต์ http://www.qsmtthailand.org/

Krungthai-AXA Super 7 300x250px