“CEA” คิกออฟ 3 ธีมเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ เปิดประสบการณ์ใหม่ วันนี้-5 มี.ค.66

132

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือTCEB เปิดเทศกาลการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ UNFOLDING BANGKOK” ด้วย 3 ธีมหลัก ประกอบด้วย Hidden Temple’ ท่องวัดลับ, Greeting Benjakitti’ เที่ยวสวนป่ากลางเมือง และ Living Old Building’ ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร

โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการ UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร” นับเป็นแผนงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ได้เปิดประเทศเต็มรูปแบบ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พร้อมกันนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่แหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ นี้ ยังจะได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย

“ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทยอยเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าทั้งปี 2565 จะมีต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนตามเป้าหมายและอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งการที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจะส่งผลดีต่อภาพรวมของการท่องเที่ยว อย่างครั้งนี้ที่มีการออกแบบเส้นทางโดยนำเอาทุนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และวิถีชีวิตมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และเป็นจุดขาย สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และจะนำร่องไปยังพื้นที่อื่นๆ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Soft Power โดยเฉพาะความเป็นอัตลักษณ์ของไทยที่รัฐบาลมุ่งเน้นไปสู่เวทีระดับโลก”

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA กล่าวว่า CEA ในฐานะองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ Urban Ally ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมิตรเมือง ภาคีเครือข่ายย่านบางยี่เรือ-ตลาดพลู และชุมชน เป็นต้น ในการคัดเลือกสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยนำความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีเป้าหมายการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ เพื่อสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย โดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นและของดีมาสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ในเมืองหลวงที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยตั้งเป้าว่าการดำเนินงานตลอดโครงการจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

สำหรับแผนงานคิกออฟโครงการ “UNFOLDING BANGKOK” ได้กำหนดให้มีกิจกรรมในเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2566 ภายใต้ทั้ง 3 ธีมหลัก ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นโปรแกรมท่องเที่ยวภายใต้ธีม ‘Hidden Temple’ ท่องวัดลับ ใน 3 กลุ่มวัดที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยนำเทคโนโลยีการจัดแสดงแสงสีติดตั้งบนสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดมุมมองมิติความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยที่ทรงคุณค่า พร้อมกับจัดแสดงการละเล่นของนักสร้างสรรค์และชุมชน (Performing Art) เช่น การแสดงกระตั้วแทงเสือ การแสดงเชิดสิงโต ชมศิลปะแทงหยวก การแสดงหุ่นกระบอกจีน รำกระบี่กระบอง เป็นต้น โดยเริ่มจากวัดอินทาราม-วัดจันทาราม-วัดราชคฤห์ ย่านตลาดพลู ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2565 ตามด้วยวัดภุมรินทร์ราชปักษี-วัดดุสิดาราม ย่านบางกอกน้อย วันที่ 10-18 ธันวาคม 2565 และวัดพระยาศิริไอยสวรรค์-วัดสวนสวรรค์-วัดคฤหบดี ย่านบางยี่ขัน วันที่ 24-31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมช่วงที่ 2 ภายใต้ธีม ‘Greeting Benjakitti’ เที่ยวสวนป่ากลางเมือง โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสถาบันอาศรมศิลป์ จัดที่สวนป่าเบญจกิติ แหล่งรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองและเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่กลางกรุงเทพฯ โดย CEA ร่วมกับศิลปิน ออกแบบและจัดทำเป็นประติมากรรมในพื้นที่สวนด้วยรูปแบบ Art  Installation ที่มีความกลมกลืนกับระบบนิเวศในสวนป่าเบญจกิติ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสวนสามารถใช้ประโยชน์จากงานประติมากรรมในรูปแบบ Universal Design ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย พร้อมจัดกิจกรรมการแสดง Performing Art และเวิร์กช็อป โดยผู้ที่สนใจและประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับโปรแกรมสุดท้ายในธีม ‘Living Old Building’ ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ ทาง CEA ได้ร่วมกับ Urban Ally คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่ม Lighting Designers Thailand (LDT) และการรถไฟแห่งประเทศไทย นำพื้นที่อาคารที่มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์มาปรับปรุงพื้นที่ในอาคารเก่าและอาคารอนุรักษ์ โดยออกแบบ แสงสี (Lighting) เพื่อโชว์ความสวยงามของอาคาร พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อให้อาคารเก่ากลับมามีชีวิตและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ อาทิ อาคารสถานีรถไฟหัวลำโพง สำนักงานประปาแม้นศรี เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ CEA จัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นกิจกรรมหลักต่อเนื่องประจำปีในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ

Krungthai-AXA Super 7 300x250px