ไทยออยล์ ปลื้มยอดจองหุ้นเพิ่มทุนล้นหลาม เคาะราคาเสนอขาย 53.50 บาทต่อหุ้น พร้อมเทรด 30 ก.ย.นี้ 

72

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงหุ้นส่วนเกินที่ 53.50 บาทต่อหุ้น หลังผู้ถือหุ้นเดิม นักลงทุนสถาบันและรายย่อยตอบรับจองซื้อล้นหลาม เตรียมนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่30 กันยายนนี้ 

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP  กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงสร้างเงินทุนของไทยออยล์ ให้มีความแข็งแกร่งและมีความคล่องตัวมากขึ้นในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตครั้งใหม่ตามแนวทาง New Round of Growthเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวสู่ผู้นำด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยไทยออยล์ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 53.50 บาทต่อหุ้น และเตรียมนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 กันยายน 2565 

ด้าน ธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Marketsธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ณ ช่วงราคา 52.0 – 54.0 บาทต่อหุ้น พบว่านักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้ออย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรได้มากกว่า 14 เท่า ประกอบกับผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนรายย่อยที่ตอบรับร่วมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างคึกคัก ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้พิจารณาราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 53.50 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น ราคาพื้นฐานและราคาหลักทรัพย์ของไทยออยล์ที่มีการซื้อขายในตลาดรอง ความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม รวมถึงความเหมาะสมของราคาจองซื้อ ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายนี้ เป็นระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้าร่วมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนไทยออยล์ในครั้งนี้  

นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 192,307,693 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของไทยออยล์ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Shares) จำนวน 22,645,578 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยไทยออยล์จะพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของไทยออยล์ อีกทั้ง ไทยออยล์ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 80.6% ของมูลค่าระดมทุนทั้งหมด (ในกรณีที่ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) 

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาจองซื้อหุ้นที่ 54.0 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคา 53.50บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ทำการจองซื้อ และจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภท

Krungthai-AXA Super 7 300x250px