COVERMARK อบรมความรู้แก่พนักงานขาย

115

ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นัยนา เพ็ญวุฒิกุล กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มยอดขายด้วยการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า” ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง COVERMARK ประจำสาขากรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมทักษะและกลยุทธ์ด้านการขายและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ ฯ

Krungthai AXA UG 300x250