เปิดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 งานสำคัญของอุตสาหกรรมกระดาษระดับภูมิภาค ครั้งแรกในไทย

135

นายจ่อ มิน (ขวาสุด) ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน, นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ (ที่ 2 จากขวา)นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย, นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB พร้อมด้วย นายพรรธระพี ชินะโชติ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทยร่วมกันเปิดงานTissue & Paper Bangkok 2022 งานแสดงสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ เป้าหมายการจัดงานฯ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมกระดาษโลก

NSI 65 (300x250)