โตเกียวมารีน The Power Camp รวมพลคนภาคอีสาน

121

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน The Power Camp รวมพลคนภาคอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน เป็นประธานเปิดแค้มป์ โดยกิจรรมนี้มีวัตถุประสงค์สร้างเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพในทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายที่เก่งขึ้น บรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัว ทีมงาน และเป้าหมายองค์กร ภายในงานตลาดวิชาการ มีวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ร่วมเป็นต้นแบบในการต่อยอดการทำงานอย่างคับคั่ง พร้อมมอบรางวัล Pro-active agent และรางวัลเหรียญทอง Black Belt ณ โรงแรม เดอะ คอนวีเนี่ยน จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

NSI 65 (300x250)