อสมท แจง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลาออก ไม่กระทบการดำเนินธุรกิจ

122

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  มีมติรับทราบ การขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ของ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  เนื่องจากปัญหาสุขภาพ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565  

ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของรองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท แต่อย่างใด โดย บมจ.อสมท จะเร่งดำเนินการ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ต่อไป 

Krungthai-AXA Super 7 300x250px