อสมท เปิดผลประกอบการไตรมาส 2 ส่งสัญญาณดี ขาดทุนลดลง

77

อสมท  เผยผลการดำเนินงานไตรมาสสอง ส่งสัญญาณดี  ขาดทุนลดลงจากไตรมาสก่อน ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ ดันรายได้เพิ่ม  เร่งหารายได้จากสื่อเดิมทั้งทีวี – วิทยุ ต่อยอดแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัล คาดภาพรวมปี 65 ทิศทางดีขึ้น    

รศ. เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บมจ.อสมท รายงานงบการเงินไตรมาสสอง (เมษายน – มิถุนายน 2565) มีรายได้รวม จำนวน 354  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยขาดทุนสำหรับงวด จำนวน 11 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 74 โดยธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน สร้างรายได้สูงสุดให้กับ บมจ. อสมท ในไตรมาสนี้  มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564  เนื่องจากมีผู้ใช้บริการโครงข่ายฯ เพิ่มขึ้น คือ T Sports 7 ช่อง หมายเลข 7 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ประเทศด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 จากส่วนแบ่งรายได้โฆษณาผ่าน Social Platform (YouTube และ Facebook) ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนรายได้จากการเป็นผู้จัดจำหน่าย content ในแพลตฟอร์มอื่นทั้งในและต่างประเทศ (Content Business) และรายได้จากการขายสินค้า (Shop Mania) ตลอดจนรายได้จากการให้เช่าใช้ทรัพย์สิน (ห้องสตูดิโอและห้องควบคุมออกอากาศ) ส่วนธุรกิจโทรทัศน์ และ ธุรกิจวิทยุ มีรายได้ลดลงตามสถานการณ์ตลาด  ที่มีการใช้เม็ดเงินในสื่อดั้งเดิมลดลง เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 โดยงบโฆษณาของทั้งอุตสาหกรรมโทรทัศน์ลดลง ร้อยละ 1 ส่วนวิทยุลดลงร้อยละ 0.1”      

รศ.เกษมศานต์ กล่าวต่อไปว่า “สำหรับธุรกิจวิทยุหลังการประมูลคลื่นความถี่วิทยุในระบบเอฟเอ็ม  ซึ่ง บมจ. อสมท มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ รวม 47 คลื่น มีฐานผู้ฟังทั้งออนแอร์และออนไลน์แพลตฟอร์มจํานวนมาก และมี Brand Positioning ที่ชัดเจน ล่าสุดได้เปิดตัว “Mellow POP” ออนไลน์แพลตฟอร์ม  เต็มรูปแบบอันดับแรกๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มผู้ฟัง ฐานเดิมจาก คลื่น Mellow FM 97.5 MHz ซึ่งมีฐานผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z ตั้งเป้าเป็นคอมมูนิตี้แพลตฟอร์มเพลงออนไลน์ของสายไอดอล อันดับหนึ่ง ที่เน้นแนวเพลง T-POP และ Asian”

ล่าสุด บมจ.อสมท ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ดำเนินการเผยแพร่การประชุม APEC 2022  ในฐานะ Host Broadcaster ทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอดสดและเผยแพร่สัญญาณภาพเกี่ยวกับพิธีการและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ โดยเฉพาะในด้านภาพข่าวให้สื่อมวลชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

สำหรับด้านการบริหารจัดการองค์กร บมจ. อสมท ได้รับผลคะแนน 89.28 คะแนน อยู่ในระดับ A  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565  โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งผลคะแนนดีกว่าปีที่ผ่านมา  สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีนโยบายการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

Krungthai-AXA Super 7 300x250px