งานประกวด “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ สำเร็จเกินคาด นายกฯมอบรางวัลเกียรติยศ 17 ส.ค.นี้

127

การแข่งขันการประกวด “บทเพลงเพื่อชีวิต และราชบัลลังก์” เป็นอีกโครงการของกอ.รมน. ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆนี้ นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนา สร้างสรรค์วงการเพลงและดนตรีในบ้านเราให้เติบโตอย่างมีทิศทางที่ดี

การประกวดชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลครั้งนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทั้งร้อง เล่น แต่งเพลง เป็นประกวดที่ครบวงจร เพิ่มยกระดับขีดความสามารถ ภายใต้การบูรณาการจากศิลปิน ครูอาจารย์ทางด้านดนตรีชั้นนำทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังกำหนดกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เข้าประกวดทุกคน ด้วยฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ เข้าเวิร์คช็อปอย่างใกล้ชิด เสริมความรู้ เพิ่มประสบการณ์ ทักษะ และความมั่นใจแก่ทุกคนให้สามารถปรับตัว แสดงความสามารถอย่างเต็มที

รวมถึงช่วยสนับสนุนให้เกิดความพร้อมในทุกด้าน เป็นการเติมสิ่งที่ขาด ช่วยเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนที่ควรเป็น จากการพัฒนาการอย่างเป็นระบบแบบแผน มีความถูกต้อง สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างรู้จริง

เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความสามารถตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ทำให้การแข่งขันโดยรวมในครั้งนี้ เป็นที่ยอมรับ ชื่นชมอย่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ชมที่มาร่วมเชียร์กันหนาตาคับคั่ง

การประกวดจะแบ่งเป็น 4 ระดับ มีผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 3  ลำดับในทุกรางวัล ได้แก่
1.ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
4.ระดับบุคคลทั่วไป 

โดยแบ่งรางวัล
1. ประเภท”ร้องเพลง”
2.ประเภท”แต่งบทเพลง
3.ประเภท”วงดนตรี”

ส่วนผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ 
1. ประเภทแต่งบทเพลง

รุ่นประถม-มัธยมต้น
  ธีรเดช วราภาพงษ์ นนทบุรี
•รุ่นมัธยมปลาย
พัชรา อิ่มวรกุล ปทุมธานี
•รุ่นอุดมศึกษา
อรัญญา ภิระคำ นครสวรรค์
•รุ่นบุคคลทั่วไป
นราธิป ปานแร่ กรุงเทพฯ

2. ประเภทประกวดร้องเพลง
•รุ่นประถม-มัธยมต้น
ดช. ญาณรินทร์ อื้อตระกูล เชียงใหม่
•รุ่นมัธยมปลาย
อนวัช บรรเจิดศิลป์ นนทบุรี
•รุ่นอุดมศึกษา
วรวรรณ โพธิ์เกาะ กรุงเทพฯ

3.ประเภทวงดนตรี
•รุ่นประถม-มัธยมต้น
วง The Blugle Band กรุงเทพฯ
•รุ่นอุดมศึกษา
วง Voice Academy Thailand กรุงเทพฯ
•รุ่นบุคคลทั่วไป
วง Candy Man ธมส สุราษฏร์ธานี

คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความยินดีชื่นชมผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดทุกระดับที่ชนะรับรางวัลครั้งนี้ เปี่ยมความสามารถที่ดี เชื่อว่าจะพัฒนาไปได้อีกไกล และมีความสามารถเพียงพอ ที่จะเข้ามาสู่วงการนี้ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางหนึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ช่วยส่งเสริมสานต่อวงการดนตรีให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Solf Power อันจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ชื่อเสียงของประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

การแข่งขันการประกวดครั้งนี้ จึงนับเป็นการสร้างและให้โอกาสครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้ได้ประสบการณ์ทั้งร้อง เล่น แต่งเพลงเป็นอย่างดีจากศิลปิน ครูอาจารย์ ทีมงานระดับมืออาชีพ ทางดนตรีที่เป็นที่ยอมรับ ยกย่อง

ต่างได้ร่วมช่วยบ่มเพาะ ขัดเกลา เสริมสร้างความพร้อมทุกด้านแก่ผู้เข้าประกวด จนผลลัพธ์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เป็นตามเป้าหมายบรรลุเจตนารมณ์ที่กอ.รมน.ผู้ดำเนินโครงการครั้งนี้ตามที่คาดหวังไว้ทุกประการ

พิธีรับรางวัลจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 สิงหาคม  2565 13.00-18.00 น.โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ มอบรางวัลอันทรงคุณค่า ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอนชั้น 5 

Krungthai-AXA Super 7 300x250px