ฮอนด้า ส่งมอบอุปกรณ์และสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อบริหารการจัดการน้ำแบบองค์รวม

85

ไพโรจน์ ศรียุกต์รัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารและความร่วมมือ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ(ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์และสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ สำหรับศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบริหารจัดการน้ำในจังหวัดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี สมชาย สุวิบาย (ที่ 3 จากขวา) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไพฑูรย์  เก่งการช่าง (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.), พรพิมล พลตรี (ขวาสุด) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วุฒิ  จิตร์โสภา (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองอโยธยา ร่วมรับมอบ

Krungthai-AXA Super 7 300x250px