วัน แบงค็อก จับมือคณะกรรมการร่วมคัดเลือกผู้ชนะ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022

93

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจากนิสิตนักศึกษา จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ที่ชนะการแข่งขันโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ภายใต้โจทย์การออกแบบ “Seatscape & Beyond” การประกวดงานออกแบบและสร้างสรรค์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมือง (Urban Furniture) ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโครงการ วัน แบงค็อก โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณวรรณพร พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด, ม.ล.ภาวินี สันติศิริ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยธยาเทรด (93) จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ AYODHYA, คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก, คุณพิชิต วีรังคบุตร (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), คุณพลอยพรรณ ธีรชัย (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณเดชา อรรจนานันท์ (ซ้ายสุด) นักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ วัน แบงค็อก อาคารพาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆ นี้

Krungthai-AXA Super 7 300x250px