“สมุทรสาคร Expo 2022 ของดีสุดๆ สมุทรสาคร” ครบทุกความต้องการในงานเดียว 3-7 ส.ค.นี้

294

จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดงาน “สมุทรสาคร Expo 2022 ของดีสุดๆ สมุทรสาคร” พบปะผู้ประกอบการกว่า 90 บริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ทั้งอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง ยางและชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก โลหะสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและของใช้สำหรับเด็ก สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเกษตร OTOP ท่องเที่ยว SME เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการแสดงศักยภาพสินค้าของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัล มหาชัย

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ทั้งด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง เกษตรกรรม ไปจนถึงการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล โดยได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร การประมง และการบริการให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

AIA Vitality 300x250

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการค้า และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีพื้นที่จัดแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร สินค้าประมง อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการประมง และสินค้า OTOP ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดงาน “สมุทรสาคร Expo 2022 ของดีสุดๆ สมุทรสาคร” โดยนอกจากจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ แล้ว ภายในงานยังได้จัดพื้นที่สำหรับเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจอีกด้วย  

Krungthai AXA UG 300x250