บินออสเตรเลียโปรโมชั่น “Mid-Year Special” กับสายการบินแควนตัส

79

สายการบินแควนตัส จัดโปรโมชั่น Mid-Year Special” สำหรับตั๋วโดยสารชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-ออสเตรเลีย-กรุงเทพฯ จองและซื้อภายใน 9 กรกฎาคม 2565 สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-30 ธันวาคม 2565

  • กรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 22,460 บาท
  • กรุงเทพฯ-บริสเบน (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 22,170 บาท
  • กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 21,870  บาท
  • กรุงเทพฯ-อะดิเลด (ผ่านซิดนีย์)-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 23,580 บาท

น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระต่อคนรวม 30 กิโลกรัม โดยไม่จำกัดจำนวนกระเป๋า ราคาข้างต้นรวมอัตราภาษีสนามบิน ค่าบริการ ภาษีน้ำมัน ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั๋วโดยสารมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกเดินทาง และราคาตั๋วโดยสารอาจเปลี่ยนไปหากนักเดินทางต้องการแวะพักซิดนีย์ก่อน นอกจากนี้ ยังมีตั๋วโดยสารราคาพิเศษสำหรับผู้ที่มีวีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย โดยได้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 40 กิโลกรัมต่อคน เพียงจองและซื้อภายใน 31 ธันวาคม 2565

ปัจจุบันสายการบินแควนตัสให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330 จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ออกเดินทางเวลา 18.10 น. ถึงซิดนีย์เวลา 06.30 น. วันรุ่งขึ้น จากนั้นผู้โดยสารสามารถต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปทุกเครือรัฐภายในประเทศออสเตรเลีย หรือต่อเที่ยวบินไปประเทศนิวซีแลนด์หรือเส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก สำหรับเส้นทางขากลับจากซิดนีย์ ออกเดินทางเวลา 09.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.40 น. วันเดียวกัน สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สำนักงานสายการบินแควนตัส ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 โทรศัพท์ 02-6326611 บริษัทท่องเที่ยวใกล้บ้าน หรือคลิกเว็บไซต์ qantas.com สำหรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.qantas.com/th/en/coronavirus/international-travel/australia-flights.html

Krungthai-AXA Super 7 300x250px