ม.หอการค้าไทย + ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ เปิดเวทีความคิด “โลกปรับ เกมเปลี่ยน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจสู่อนาคต”

73

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา (ที่ 4 จากขวา)รองอธิการบดีอาวุโส สายงานวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย พีระวัฒน์ โชติธรรมโม (ที่ 4 จากซ้าย)นายกสมาคมฯ เปิดเวทีความคิด “The Disruption of Business, Competition and Transformation, Ready for the FUTURE : โลกปรับ เกมเปลี่ยน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจ สู่อนาคต” สะท้อนมุมมองของนักธุรกิจชั้นนำของประเทศและระดับโลก รวมถึงนักการตลาดและนักวิชาการ ที่มีต่อสถานการณ์ Digital Disruption ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสู่การพลิกโฉมธุรกิจในอนาคต อาทิ กัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย), จอน โอมุนด์ เรฟฮัก (ที่ 3 จากซ้าย) Senior Vice President เทเลนอร์กรุ๊ป ภูมิภาคเอเชีย, ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น, นรุตม์ เจียรสนอง (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป และพุฒิกานต์ เอารัตน์ (ขวาสุด) Head of People & Branding, SCB 10X และกรรมการผู้จัดการ Chief Digital Asset Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ณ ห้องกรุงเทพ เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

Tokio Marine 2565_300x250