ผู้นำสตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้อนรับ “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”

105

ผู้นำสตรีทั่วโลกร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022 (Global Summit of Women 2022) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายนนี้ โดยมีผู้นำสตรีที่เข้าร่วมพิธีลั่นระฆัง (จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ เกศรา มัญชุศรี กรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ไอรีน นาทิวิแดด ประธานการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022 และประธานคอร์ปอเรท วีเมน ไดเร็คเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (CWDI), รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine 2565_300x250