คาโอ ส่งผลิตภัณฑ์ “บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม*” ร่วมหยุดภัยไข้เลือดออก

125

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ นำโดย ดร.โยชิฮิโระ ฮาเซเบะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น และ ยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงตัวใหม่ “บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม*” ที่ใช้เทคโนโลยีปฏิวัติวงการ และมีเอกลักษณ์เฉพาะของคาโอ ใช้สำหรับทาป้องกันยุง ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์กันยุงทั่วไปที่ใช้สารเคมีรุนแรง โดยเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์นี้ สามารถป้องกันไม่ให้ยุงกัดบนผิวหนัง เสมือนเกราะป้องกันผิว ณ งานวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2565 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 

ดร.โยชิฮิโระ ฮาเซเบะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “คาโอมีความมุ่งมั่นในการช่วยชีวิตและปกป้องผู้คน (Save Life, Protect People) โดยให้ความสำคัญใน 3 เรื่อง ได้แก่ ระบบนิเวศวิทยา การทำให้ผู้คนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีถูกสุขอนามัย และเรื่องชีวิตของผู้คนหรือการดำเนินชีวิตไปอย่างปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อ ด้วยแนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในอาเซียน คาโอจึงได้นำเสนอนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับทาป้องกันยุงที่มีคุณภาพในการปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัย (Save Future Lives) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ห่างไกลโรคภัยตามวิถี “Kirei—Making LifeBeautiful”

AIA Multi Pay 300x250px

*เซรั่ม (Serum) สื่อถึงรูปแบบของเนื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ได้สื่อถึงความเข้มข้น การซึมสู่ผิว และไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Tokio Marine Insurance Grop