สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครบ 25 ปี เปิด 3 เวทีเสวนา จับตา 8 กูรูจัดเต็ม “มองอนาคตประเทศไทย” 3 ก.ค.นี้

227

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรม ครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และดิจิทัล โดยในโอกาสครบรอบ 25 ปีในปีนี้ จะมีงานเสวนาสัญจรและปาฐกถาพิเศษ 3 วัน มีรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เสวนาสัญจรหัวข้อ ณ ห้องประชุมคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00-16.00 น. เริ่มด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล” โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ “หนุ่ย แบไต๋” ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” โดย นายจักร์กฤษ เพิ่มพูน กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส, รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ บรรณาธิการ สำนักข่าวตราดออนไลน์, น.ส.พัชรี เกิดพรม บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ส่องใต้ ​ดำเนินรายการโดย น.ส.อัจฉราวดี บัวคลี่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯเวลา 09.30-16.00 น. โดยแบ่งเป็น 8 หัวข้อ จากองค์ปาฐกผู้คร่ำหวอดในแต่ละวงการ เริ่มจาก  

1. “ทิศทางการเมืองไทย” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

2. “ทิศทางสังคมไทย” โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. “อนาคตการศึกษาไทย” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. “ทิศทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

6.“ทิศทางอาเซียน” โดย นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน

7.“ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

8. “อนาคตสื่อไทย” โดย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช.   

​ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสภาการสื่อมวลชน เพื่อใช้ในกิจการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชน ราคาที่นั่งละ 5,000 บาท หากจะเข้าร่วมรับชมทางออนไลน์ ราคา 1,000 บาทต่อ 1 Account 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันครบรอบ 25 ปี มีการจัดปาฐกถาพิเศษและเวทีเสวนา  ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เวลา 12.00-16.15 น. เริ่มจากปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน”โดย Sheila Coronel อดีตนักข่าวฟิลิปปินส์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาสื่อมวลชน ต่อด้วยเสวนาหัวข้อ “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน”​ โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช., นายกมล ชวาลวิทย์ บรรณาธิการข่าวสืบสวนสอบสวน สำนักข่าว ThaiPublica และดร.มนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา ดำเนินการเสวนาโดย น.ส.กรุณา บัวคำศรี สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/) และเฟซบุ๊ก ไทยพีบีเอส (www.facebook.com/ThaiPBS/) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6689900 หรือ www.presscouncil.or.th/

Tokio Marine 2565_300x250