“ธนาสิริฯ จับมือกับสนง.พัฒนาชุมชนนนทบุรี คัดสินค้าจากเกษตรกรเป็นของขวัญปีใหม่

361

ภายใต้แนวคิด Thanasiri Well being” ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อ THANA นำทีมโดย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ ยึดนโยบาย 3 เรื่องหลัก ได้แก่ Enhance Quality of Family Life , Environment Care & Energy Saving และ Embrace Community & Social Sharing เพื่อให้เกิดความความยั่งยืนและพอเพียง ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันส่งเสริมโอกาสให้ชุมชนและสังคม

ล่าสุด บริษัทฯ ได้จับมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นนทบุรี คัดเลือกและสนับสนุนสินค้าชุมชน จากเกษตรกรคุณภาพ ในจ.นนทบุรี โดยคัดสรรของขวัญพิเศษ เป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านนาหลวง ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พนักงานเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในงานประชุมประจำปีของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นสินค้าสุขภาพจากธรรมชาติ ปลูกเองจากนาของเกษตรกรชุมชน และสีเองจากโรงสีข้าวชุมชน ปลอดภัยไร้สารพิษ ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสร้างความยั่งยืนไปยังสังคมได้อย่างดี

Krungthai-AXA Super 7 300x250px