สีเดลต้า (DPAINT) จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ เตรียมเสนอขาย IPO

74

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรายใหญ่ จัดงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์ นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ตามแผนการระดมทุนเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้ โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 53.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมด โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร และระบบการผลิต รวมทั้งจัดซื้อเครื่องผสมสี วางระบบ ERP พัฒนาห้องแล็บ ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตอกย้ำจุดเด่นความเป็นผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง พร้อมขยายธุรกิจรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้

โตเกียวมารีนประกันภัย