คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ร่วมกับ CUTIP จัดสัมมนา ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022  Online ฟรี 

202
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) ร่วมกับ หลักสูตรสหสาขาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาฯ (CUTIP) ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี ในโครงการ CBS Dean’s Distinguished Seminar Series ภายใต้หัวข้อ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital Maturity Index ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมดิจิทัลขององค์กร” โดยวิทยากรชั้นแนวหน้า อาทิ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ซีอีโอ อาร์เอส กรุ๊ป, รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะบัญชีฯ จุฬาฯธนพงศ์พรรณ  ธัญญรัตตกุล อาจารย์พิเศษ CUTIP  ในวันอาทิตย์ที่ ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30  ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ CBS Chula https://www.facebook.com/CBSChula/ และเพจ CBS Academy  https://www.facebook.com/cbsAcademyChula/

 

ภายใต้หัวข้อ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital Maturity Index ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมดิจิทัลขององค์กร”  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CBS Dean’s Distinguished Seminar Series ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจพิชิตวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมวิทยากรรับเชิญ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)ธนพงศ์พรรณ  ธัญญรัตตกุล อาจารย์พิเศษ CUTIP ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Compass,  ดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ หัวหน้าคณะวิจัย Thailand Digital Transformation Readiness 2021  และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

AIA ฉลองครบ 7 รอบ (M-Rectangle 1)

 พิเศษ!! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา bit.ly/3A77FlQ  จะได้รับสิทธิพิเศษ :

1. รายงาน Thailand Digital Transformation Readiness 2021

2. สิทธิ์การเข้าใช้ระบบประเมิน Digital Maturity Assessment

3. สรุปและตัวอย่างหนังสือใหม่ Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  cbsacademy@cbs.chula.ac.th

Generali F