ฟิลลิปประกันชีวิตจัดกิจกรรม “Double The Gift”ชวนพนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย ร่วมบริจาคเงินให้กับรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

139

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยังคงส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล ที่ปัจจุบันยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วย บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรม “Double The Gift” เพื่อเชิญชวนพนักงานและตัวแทนฝ่ายขายร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมถึงเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ฟิลลิปประกันชีวิต ขอร่วมสมทบอีก 1 เท่าจากยอดบริจาคทั้งหมดในการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

AIA Health Happy

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ บุคลากรการแพทย์ และประชาชน เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

โตเกียวมารีนประกันภัย