ม.อ. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา” ที่ จ.นราธิวาส

89

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  ตอกย้ำความสำเร็จงานวิจัยนักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก ที่ จ.นราธิวาส ระบุเป็นพืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้ามเป็นรูปรีและเรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง พร้อมต่อยอดสู่การอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับพันธุ์พืชของโลก  

ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม..) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย จิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์ที่ภาคใต้งานวิจัย “ทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค์” (Clerodendrum) ในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจากการวิจัยได้ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” (Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.)  ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ที่ จ.นราธิวาส 

AIA Health Happy

ทั้งนี้หลังจากค้นพบ ระย้าแก้วบาลา ได้มีการตรวจสอบทางลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด พร้อมกับตรวจสอบเอกสารงานวิจัยทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันได้ว่า ระย้าแก้วบาลา เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดยจัด เป็นพืชอยู่ในสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้ามเป็นรูปรีและเรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง ก้านช่อดอกยาว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม มีกลีบดอกสีขาวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะเรียวแคบ ขอบขนาน ปลายมน 

จิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม..)  กล่าวว่า ล่าสุดระย้าแก้วบาลา ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาพฤกษศาสตร์ Phytotaxa (https://doi.org/10.11646/phytotaxa.491.2.7โดยทาง ม..ได้นำตัวอย่างพรรณไม้ จัดเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Herbarium) ซึ่งยังไม่มีการระบุชื่อพรรณไม้ระดับชนิด การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และพร้อมนำการวิจัยพฤกษศาสตร์ ต่อยอดสู่การอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนให้กับพันธุ์พืชของโลก 

Namseng Insurance