LPN แตกไลน์ตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย พร้อมสร้างชุนชน LPN ให้น่าอยู่ และสร้างสังคมให้ปลอดภัย

208

โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าอยู่ ไม่ได้มีเพียงทำเลที่ตั้งดีๆ  มีบ้านสวย ห้องสวย  ระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อม หรือมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน แต่เรื่องของการรักษาความปลอดภัย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

แนวคิด “ชุมชนที่น่าอยู่” ของ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ หรือ LPN จึงต้องมองหาระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกโครงการ เพื่อตอบโจทย์ชุมชนที่น่าอยู่อย่างแท้จริง แต่ระบบการรักษาความปลอดภัยที่จะเชื่อมั่นได้ ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และวางใจได้

AIA Health Happy

และคำตอบของ LPN คือ การจัดตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยขึ้นเอง ภายใต้ชื่อ “บริษัท รักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ (LSS)”  ซึ่งเป็นการขยายงานตามแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจบริการให้ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนการบริการชุมชนครบวงจร ที่มีจุดเด่นในการนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยมาใช้ควบคู่กับบุคคลากรคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะให้บริการกับโครงการของ LPN เองแล้ว ยังพร้อมเปิดให้บริการกับอาคารสำนักงาน หรือศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ที่ต้องการระบบการรักษาความปลอดภัยคุณภาพด้วย

สุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า  บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ  ในชื่อ  “บริษัท รักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ จำกัด” (LSS)   ให้บริการรักษาความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล  พร้อมเสนอบริการทางเลือกในรูปแบบที่แตกต่างจากบริษัทรักษาความปลอดภัยทั่วไป  โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการอยู่อาศัย

“ LPN ไม่ได้มุ่งทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการสร้างรายได้เท่านั้น หากแต่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมการดูแลลูกค้าในระยะยาวตลอดไป จึงได้จัดตั้ง บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด  หรือ LPP ขึ้น เพื่อทำการบริหารโครงการที่ LPN สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”  ซึ่งได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างสูง  จนสามารถขยายขอบเขตการให้บริการไปยังโครงการภายนอกกว่า 50 โครงการ ดังนั้น เพื่อขยายงานบริการให้ครบวงจรและเสริมศักยภาพงานบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น “บริษัท รักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ จำกัด” หรือ LSS  จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ LPP ”

สุรวุฒิ กล่าวต่อว่า  ปัจจุบันธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีส่วนสำคัญมากสำหรับองค์กรต่างๆ และยังมีมูลค่าทางธุรกิจที่สูง ซึ่งการที่กลุ่ม LPN มีบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นของตัวเอง นอกจากการดูแลเรื่องต้นทุนได้แล้ว ยังสามารถบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่า LSS จะสามารถเติบโตได้โดยอาศัยจุดแข็งที่มีอยู่ ทั้งของ LPN และ LPP ในการขยายธุรกิจ ทั้งทางด้านความมั่นคงทางการเงิน ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ รวมถึงฐานลูกค้าที่มีและพันธมิตรในการทำธุรกิจ

ทั้งนี้ LSS เป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการระหว่างการใช้บุคคลากรที่มีคุณภาพ และการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ผ่านการรักษาความปลอดภัยด้านอิเลคโทรนิคและระบบงาน (Electronic Security & System “ESS”)  โดยศูนย์ปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัย  หรือ LPP Smart Security Center ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัย มีการติดตั้ง เฝ้าระวัง ควบคุมดูแล ผ่านกล้องวงจรปิด Smart CCTV เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย ทั้งในส่วนของบุคคลากรและเทคโนโลยีควบคู่กันได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้ ขณะเดียวกันลูกค้าก็ได้งานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพดีขึ้น

นอกจากนี้  จุดเด่นอีกประการของ LSS คือ การมีผู้บริหารหญิงผู้มีประสบการณ์ตรงในแวดวงนี้มายาวนาน  “ณิชมน ชาญอุไร”  มารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ   ซึ่งจะทำให้มีมุมมองที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น  พร้อมกันนี้ยังมีทีมงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน พร้อมทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับโครงการที่อยู่อาศัย  อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า

Namseng Insurance