BKI เปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ

367

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีเปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ไม้หอม ผู้จัดการภาคกลาง 2 (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ (ขวาสุด) นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดสาขา

ทั้งนี้ สาขาสุพรรณบุรีเป็นสาขาที่ 35 ที่ได้ทำพิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการเพื่อขยายการให้บริการด้านประกันภัยและสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

Namseng Insurance