2020 Shell Forum : พลังงานเพื่อสุขภาพ ความมั่นคง และมั่ีงคั่งของชาวโลก

294

ในตลาดน้ำมัน  เชลล์ ถือเป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดี สัญลักษณ์น้ำมันตราหอย เชลล์แห่งประเทศไทย อยู่มานานกว่า 74 ปี  จนถึงวันนี้ เชลล์ไม่ได้มองเป้าหมายที่จะขยายสาขาให้มาก เพื่อสร้างยอดขายสูงุด แต่กลับมุ่งมั่นที่จะเป็นน้ำมันที่ดีที่สุด ที่ไม่เพียงการพัฒนาคุณภาพน้ำมันให้ดีขึ้น แต่ยังมองไปถึงเป้าหมายในการสร้างพลังงานสะอาดที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น

ทุกปี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงได้มีการจัดงาน  Shell Forum ให้เป็นเวทีในการพูดคุย ระดมความคิด และความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนผู้นำทางความคิด จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ การรวมตัว โดยในปีนี้ 2020 Shell Forum มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นฟูประเทศไทยจากสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบที่ตามมา ในมุมมองของการใช้พลังงาน การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภาคสังคม

AIA Health Happy

ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แม้โรคระบาดโควิด-19 อาจนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการ แต่สำหรับเชลล์ ประเทศไทย ต้องการเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นโอกาส เพื่อสร้างองค์รวมของการใช้พลังงานที่ยืนหยัดในปัจจุบัน และยั่งยืนต่อไปในอนาคตสำหรับประเทศไทย ในเวทีเสวนา 2020 Shell Forum ก็มุ่งหวังที่จะร่วมกันระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ประเทศไทย ในฐานะ พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน ดร. โช-อุน คง หัวหน้านักวิเคราะห์ด้านการเมือง เชลล์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า เชลล์เชื่อว่าในทศวรรษ 2020 จะมี 3 เทรนด์สำคัญ ประกอบด้วย  ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Wealth) สุขภาพ (Health) หรือ ความมั่นคงปลอดภัย (Security) จะส่งผลต่ออนาคตของเรา ทั้งนี้ ผู้คนอาจจะพยายามให้ความสำคัญกับทั้งสามเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่การให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะส่งผลที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งสิ่งที่ผู้คนเลือกให้ความสำคัญก็จะส่งผลกับทศวรรษข้างหน้า เช่น ถ้าผู้คนบนโลกเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก ก็อาจจะได้เห็นการผลักดันในวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและต่อเนื่องในเรื่องของระบบพลังงานทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสด้วยเช่นเดียวกัน

อีกหนึ่งส่วนสำคัญของงาน 2020 Shell Forum คือการมองไปถึง ‘Mobility of the Future’ การเดินทางและคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต รวมถึงทิศทางของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้ เพื่อการปรับตัวไปสู่เทรนด์การคมนาคมใหม่ๆ

โดย อเมอร์ อเด็ล รองประธาน เชลล์ รีเทล อีสต์ กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องการปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และความมุ่งมั่นในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน จะส่งผลอย่างมากต่อการคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต สำหรับภาครัฐบาล การคมนาคมขนส่งจะเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่พันธมิตรในอุตสาหกรรมก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือ ทั้งภาครัฐ ผู้ให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง และลูกค้า ต่างต้องร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่โซลูชั่นการเดินทางและคมนาคมขนส่งที่สะอาดขึ้น

มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นฟูประเทศไทยจากสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบที่ตามมา ในมุมมองของการใช้พลังงาน การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภาคสังคม

ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แม้โรคระบาดโควิด-19 อาจนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการ แต่สำหรับเชลล์ ประเทศไทย ต้องการเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นโอกาส เพื่อสร้างองค์รวมของการใช้พลังงานที่ยืนหยัดในปัจจุบัน และยั่งยืนต่อไปในอนาคตสำหรับประเทศไทย ในเวทีเสวนา 2020 Shell Forum ก็มุ่งหวังที่จะร่วมกันระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ประเทศไทย ในฐานะ พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน ดร. โช-อุน คง หัวหน้านักวิเคราะห์ด้านการเมือง เชลล์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า เชลล์เชื่อว่าในทศวรรษ 2020 จะมี 3 เทรนด์สำคัญ ประกอบด้วย  ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Wealth) สุขภาพ (Health) หรือ ความมั่นคงปลอดภัย (Security) จะส่งผลต่ออนาคตของเรา ทั้งนี้ ผู้คนอาจจะพยายามให้ความสำคัญกับทั้งสามเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่การให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะส่งผลที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งสิ่งที่ผู้คนเลือกให้ความสำคัญก็จะส่งผลกับทศวรรษข้างหน้า เช่น ถ้าผู้คนบนโลกเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก ก็อาจจะได้เห็นการผลักดันในวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและต่อเนื่องในเรื่องของระบบพลังงานทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสด้วยเช่นเดียวกัน

 

อีกหนึ่งส่วนสำคัญของงาน 2020 Shell Forum คือการมองไปถึง ‘Mobility of the Future’ การเดินทางและคมนาคมขนส่งแห่งอนาคต รวมถึงทิศทางของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้ เพื่อการปรับตัวไปสู่เทรนด์การคมนาคมใหม่ๆ

โดย อเมอร์ อเด็ล รองประธาน เชลล์ รีเทล อีสต์ กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องการปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และความมุ่งมั่นในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน จะส่งผลอย่างมากต่อการคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต สำหรับภาครัฐบาล การคมนาคมขนส่งจะเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่พันธมิตรในอุตสาหกรรมก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือ ทั้งภาครัฐ ผู้ให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง และลูกค้า ต่างต้องร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่โซลูชั่นการเดินทางและคมนาคมขนส่งที่สะอาดขึ้น

Namseng Insurance