เจพีมอร์แกน เปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนี Hang Seng China Enterprises Index รายแรกของไทย

187

 เจพีมอร์แกน เปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับ Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สะท้อนผลดำเนินการของธุรกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงดัชนีนี้ออกขายในประเทศไทย โดยจะเปิดให้ทำการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกในวันนี้เพื่อขยายโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนตลาดจีนได้

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HSCEI เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศลำดับที่ 3 ที่เจพีมอร์แกนออกในประเทศไทย นับจากที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนี Hang Seng และ S&P 500 ไปแล้วก่อนหน้าในปีนี้ จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ HSCEI เจพีมอร์แกนนับเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในประเทศไทยรายแรกและรายเดียวที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงผลตอบแทนของตลาดต่างประเทศทั้ง 3 แห่งได้แก่ จีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมากที่สุดในบรรดาผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายอื่น

Namseng Insurance

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร Senior Country Officer  บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ในประเทศไทย เจพีมอร์แกนมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น

เจพีมอร์แกนซึ่งเป็นบริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลกได้เปิดตัวธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในประเทศไทยเมื่อปี 2561 และได้ดำเนินการจดทะเบียนกว่า 1,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

AIA Health Happy