หุ้น Food Tech “NRF เปิดตัวสวย สานฝันสู่ Plant-Based Food ระดับโลก

191

อาจไม่ใช่ไอพีโอที่ถูกจับตามองมากนัก แต่ด้วยธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของวันนี้และมุ่งไปสู่เทรนด์อนาคต ที่สำคัญคือเป็นหุ้น Food Tech รายแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ทำให้หุ้น NRF เปิดตลาดในวันแรกไต่จากราคาเริ่มต้น 4.60บาท ก้าวขึ้นไปถึง 9.20 บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดตลาดที่ 6.05 บาท บวกไป 31.25%  ก็ถือว่าไม่ธรรมดา

NRF หรือ บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และอาหารโปรตีนจากพืช รวมผลิตภัณฑ์กว่า 2,000 รายการ มีตลาดเกือบ 90% เป็นการส่งออกสู่ต่างประเทศ  โดยการเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวเดินสำคัญเพื่อนำ NRF ก้าวไปสู่การเป็น Future of Food ในอุตสาหกรรมอาหารของโลก

ไทยสมุทรประกันชีวิต 63

แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF กล่าวว่า  บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต “Food For Future” ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ ด้วยนโยบายการเป็น The Purpose – Led Company เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 หรือ 5 ปีข้างหน้า จากปี 2562 ที่มียอดขาย 1,111 ล้านบาท โดย NRF จะให้ความสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น (Ethnic Food) ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) และ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (Functional Products)

ทั้งนี้ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ วางแผนขยายการลงทุนในปี 2563-2565 คาดจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,068 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ  Ethnic Food ใช้งบลงทุน 270 ล้านบาท อาทิ ขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และ ซิตี้ฟูด  ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 35% จากปัจจุบันมีกำลังผลิต 19,000 ตันต่อปี  บริษัทมีแผนเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีก 85% จากบริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด ซึ่งก่อนหน้าได้เข้าลงทุนในสัดส่วน 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีโรงงานที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี

ด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Plant-Based Food หรือผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช ใช้งบลงทุน 408 ล้านบาท แบ่งเป็น การสร้างโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศไทย  การเข้าซื้อโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศอังกฤษและสหรัฐฯ โดยร่วมทุนกับ THE BRECKS COMPANY LIMITED หรือ ‘เบรคส์’ เพื่อจัดตั้งบริษัท Plant and Bean Ltd. ที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน NRF ถือหุ้นในสัดส่วน 25% และมีแผนลงทุนเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นอีก 25% รวมเป็น 50% ในปี 2564 การลงทุนเพิ่มใน Big Idea Venture และ New Protein Fund I เพื่อได้รับโอกาสในการเพิ่มลูกค้าโดยการเป็น preferred co-packer ให้กับสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งได้รับความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรม และลงทุนในเครื่องจักรผลิตเส้นบุกเครื่องที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ในไตรมาส 4/63

สำหรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Functional Products หรือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shapes) โดยมีแผนร่วมลงทุนเครื่องจักร V-shape อีก 5 เครื่อง ใช้เงินลงทุนกว่า 90 ล้านบาท หลังบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับ Fluid Energy Group LTD ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการเครื่องจักร V-shape สำหรับผลิตสินค้า Sanitization เพื่อจำหน่ายในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และแถบตะวันออกกลาง และลงทุนใน E-Commerce Platform รวมกว่า 300 ล้านบาท โดยจะร่วมทุนกับ Boosted ECommerce Inc. (Boosted) ใน 2 รูปแบบ คือ ลงทุนในกลุ่มบริษัท Boosted Ecommerce Inc. (Boosted) เพื่อบริหารจัดการธุรกิจ e-commerce ของ Third-party seller บน Amazon e-commerce platform และร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อลงทุนใน Consumer Package Goods ในอุตสาหกรรมอาหาร (รวมถึง pet food)

ด้านแผนการตลาด หลังจากการเข้าซื้อกิจการซิตี้ฟูด ก็จะเริ่มทำตลาดผลิตภัณฑ์อาหารไทยอาหารท้องถิ่นในตลาดเมืองไทย และตลาดเอเชียให้มากขึ้น  ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนพืช จะเริ่มเข้าสู่ตลาด B2B โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม  พร้อมจะนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตาร์ทอัพจากต่างประเทศที่ NRF ไปลงทุนไว้ เข้ามาทำตลาด เพื่อขยายตลาดอาหารจากโปรตีนพืชให้กว้างขึ้น  ซึ่งจะทำให้ NRF เติบโตในปีนี้ได้ราว 15-20%

ปัจจุบัน NRF  มีสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มยุโรป 30% , สหรัฐอเมริกา 30%, เอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย 30% และตลาดในประเทศไทย 10% 

วีณา เลิศนิมิตร กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า NRF เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้มุ่งเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผลกำไรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการจัดการ Sustainable Supply Chain ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต จัดเก็บ ขนส่งและจัดจำหน่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเสิร์ฟผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรสชาติถูกปากและดีต่อสุขภาพ ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตามความพึงพอใจ และที่สำคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของโลก สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการบริโภคเนื้อสัตว์และทดแทนด้วยอาหารโปรตีนจากพืช ซึ่งสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเข้าถึงกลุ่ม Millennial (Gen me) ที่มีกำลังซื้อมหาศาลได้

นอกจากนี้  NRF เป็นหุ้นไทยตัวแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนพืชแห่งอนาคต จึงมีกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมากในช่วงการจองซื้อหุ้น IPO ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และโอกาสเติบโตก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์ม Plant-Based Food ระดับโลก ในอนาคตได้

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย