เจอเนสส์ คิดส์ บริจาคเจลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับมูลนิธิในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ 

106

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมตัวแทนพนักงานภายใต้ “โครงการเจอเนสส์ คิดส์ (Jeunesse Kids™)” ได้เพิ่มโอกาสในการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคมส่งต่อให้โครงการ Health Kits ป้องกัน Covid-19 ร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีให้กับมูลนิธิในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ  ณ รพ.สงฆ์, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเยี่ยมชมส่วนต่างๆของมูลนิธิฯ เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสุข อบอุ่นและเป็นกันเอง

ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของโครงการที่ว่า One Heart One Hope One Mission การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญให้กับเยาวชนทั่วโลก โดยลงมือดำเนินงานทั้งในระดับโลกและในระดับท้องถิ่น เจอเนสส์คิดส์ให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนผ่านโครงการที่ยั่งยืนและให้ผลในระยะยาวเราจะร่วมเปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้

ไทยสมุทรประกันชีวิต 63

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย