มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

108

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อม พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการ มอบเงินบริจาคแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุน โครงการคือ “ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน” จำนวน 30 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,026,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ และโครงการ “ก่อสร้างที่พักนักเรียนบ้านไกล ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” (บ้านหม่องกั๊วะ) ณ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นจำนวนเงิน 986,100 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,012,100 บาท โดยมี พล.ต.ต. ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง ฤทธิฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย