บอร์ด ILM เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น

128

ผู้ถือหุ้น บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM” มีเฮ หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด (งวด 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 0.15 บาท ต่อหุ้น หรือประมาณ 57.1% ของกำไรสุทธิ สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 50% ของบริษัทฯ ตอกย้ำประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารสภาพคล่องได้อย่างแข็งแกร่ง  

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD) วันที่ 23 กันยายน 2563 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นี้ ใจป้ำจ่ายปันผลดีเช่นนี้ แถมกรรมการผู้จัดการ “กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ” และทีมบริหาร ยังขยันแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ บริหารค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญสามารถบริหารกระแสเงินสดได้เป็นอย่างดี หลังลดสินค้าคงคลังไปได้เป็นจำนวนมาก แว่วๆ มาว่า ไตรมาส 3/2563 จะเห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ตอกย้ำการเป็นหุ้นปันผล สร้างผลตอบแทนดีให้กับนักลงทุนแบบเต็มๆ!!!

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย