คนรุ่นใหม่ – ไวรัสโคโรน่า ทำออฟฟิศต้องเปลี่ยน CPAC BIM เปิดตัวโชลูชั่น Smart Office

272

สถานที่ทำงาน ถือเป็นปัจจัยจำเป็นในการเปิดบริษัททำธุรกิจ แม้วันนี้โลกดิจิทัลจะก้าวเข้ามาให้ผู้คนสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ แต่ประตูด่านแรกของบริษัทที่จะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน ก็คือ สำนักงานที่น่าทำงาน

หน้าตาของสำนักงานถือเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดคน  การมีฉากกั้น แบ่งสัดส่วนกันเป็นแผนกๆ พื้นที่เต็มไปด้วยตู้เอกสาร คือบรรยากาศแบบเก่าๆ ที่คนออฟฟิศคุ้นเคย และอยากจะหลีกหนี  สำนักงานสมัยใหม่เปิดพื้นที่โล่ง พนักงานจะนั่งทำงานที่ใดก็ได้  ไม่ต้องนั่งรวมกันเป็นแผนก อีกครั้งเมื่อเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ระยะห่างยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ การจะรีโนเวทออฟฟิศในวันนี้จึงต้องทำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีการก่อสร้างมาใช้จึงมีความสำคัญด้วยเช่นกัน

ไทยสมุทรประกันชีวิต 63

CPAC BIM เป็นธุรกิจใน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด   ซึ่งมีความมุ่งหวังจะช่วยยกระดับวงการการก่อสร้างของไทยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้ Technology และ Collaboration Platform ตั้งแต่การวางแผนการก่อสร้างจนถึงการการส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเจ้าของโครงการ โดยโครงการที่ CPAC BIM ได้รับจากกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และโซลูชั่นการก่อสร้าง เอสซีจี (Cement & Construction Solution) คือการพัฒนาและออกแบบออฟฟิศแนวใหม่ Smart Office ให้เป็น ดิจิทัลออฟฟิศต้นแบบ” ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น สร้างให้เป็นสถานที่ที่ให้ความพร้อมและสนับสนุนการทำงานแก่พนักงานในทุกมิติ พนักงานสามารถทำงานสามารถทำงานได้คล่องตัว Flexible เสริมการคิดแบบเจ้าของธุรกิจ เรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว สามารถทำงานได้ทุกที่ (Hybrid Workplace) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย สุขอนามัยต่าง ๆ ตลอดจนการใช้งานที่สะดวกสบายเอื้อต่อการทำงาน

CPAC BIM ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกสบายในการทำงานแบบ Hybrid Workplace และ Work from anywhere ตั้งแต่การผ่านเข้า-ออกสำนักงาน โดยใช้ Thermal Scan & Facial Recognition การจดจำใบหน้าของผู้มีสิทธิเข้าสำนักงาน ทั้งยังสามารถตั้งค่าเฉพาะพิเศษ เช่น อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะผู้ใส่หน้ากากอนามัย, ระบบการจองที่นั่งสำนักงานและห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์, ระบบ Video Teleconference ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมทางไกล, ห้องประชุม (War Room) ที่ออกแบบห้องและใช้เทคโนโลยี Visualization ที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึง Information Dashboard แสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณการใช้น้ำ-ไฟฟ้า จำนวน Available seats และ ระบบ Smart Lighting การเปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติ ด้วยระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว Sensor ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 50% ทั้งยังสามารถควบคุมระดับความสว่างผ่าน Application เป็นต้น

BIM เทคโนโลยีที่ให้ความแม่นยำ ตั้งแต่การวางแผนการก่อสร้างจนถึงการส่งมอบงานและดูแลรักษาอาคารสำนักงาน CPAC BIM นำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช้ในการปรับปรุงสำนักงานอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางแผนการก่อสร้าง, การออกแบบและเลือกวัสดุ, คำนวณการใช้พลังงาน, การจัดการเรื่องเวลา (Timeline Management), การตรวจจับการปะทะ การชนกันของวัสดุภายในระหว่างการก่อสร้าง (Clash Detection) เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน, การตรวจแบบก่อนการก่อสร้างเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี VR Walk Through ตลอดจนการทำงานบน Collaboration Platform เพื่อช่วยการสื่อสารให้เห็นภาพเดียวกัน ทั้งผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา สามารถเข้าถึงหน้างานได้ทุกจุดของการก่อสร้าง รวมถึงรับรู้ถึงข้อบกพร่องได้ทันที และที่น่าสนใจไปกว่านั้น เมื่อส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลอาคารสำนักงานสามารถบริหารจัดการอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Facilities Management) ด้วยความสมบูรณ์ของข้อมูลวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ในอาคาร

ชนะ ภูมี Vice President Cement and Construction Solution Business  ของ CPAC BIM  กล่าวว่า การรีโนเวทออฟฟิศภายใต้คอนเซ็ปต์ Smart เป็นการเชื่อมโยงของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เข้าสู่ Working Environment สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กร โดยเลือกใช้เทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling เข้ามาช่วยในกลุ่มของการทำงานก่อสร้าง ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบ ไปจนถึงการส่งมอบงาน ตลอดจนการดูแลสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นต่อไป ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง เรื่องของการจัดการของเสียจะถูกปรับปรุง เปลี่ยนจากของเสียมาเป็นสิ่งที่มีมูลค่า ทำให้สามารถยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างไทยเทียบเท่าระดับโลกได้  

ด้าน วีรกร สายเทพ BIM Director  กล่าวว่า ทุกคนที่อยู่ใน Construction Value Chain ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้ขายสินค้า ด้วยกระบวนนี้จะเกิดการยกระดับกับผู้ที่มีความพร้อม ตั้งแต่การทำ Full BIM Implementation อาจจะยากในช่วงแรก แต่ทำให้การก่อสร้างและการตรวจสอบงานสามารถทำได้ง่าย เพราะมีเทคโนโลยีที่ทุกส่วนงานเห็นภาพเดียวกัน

BIM เทคโนโลยีระดับโลกที่ช่วยเจ้าของโครงการตั้งแต่วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง จนถึงการบริหารอาคาร

  • การให้ข้อมูลภาพงานขึ้นแบบ จากเดิม 2 มิติแทนที่ด้วย 3 มิติ (3D Modeling Process) เพื่อให้เห็นภาพที่เสมือนจริง
  • ช่วยประเมินจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายในการก่อสร้างด้วยการทำ Clash Detection เพื่อสร้างความแม่นยำในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ เลือกวัสดุ งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบระบบ ไปจนถึงงานก่อสร้างและช่วยลดปัญหาการแก้ไข หรือ Rework หน้างาน
  • มีระบบ Virtual Reality ช่วยเรื่องการบริหารจัดการเวลาในการก่อสร้าง ด้วยการทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นภาพเสมือนจริง และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบได้ก่อนการก่อสร้างจริง
  • สามารถนำข้อมูลไปช่วยในการทำ Facility Management เนื่องจากแบบอาคารที่แล้วเสร็จ จะบันทึกข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารอาคารอย่างครบถ้วน หากวัสดุภายในอาคารเกิดหมดอายุการใช้งาน หรือชำรุด ข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง สะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการบำรุงรักษาอาคารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • มีแพลตฟอร์ม Seamless Collaboration ที่สามารถทำงานร่วมกันของหลาย ๆ ส่วนงาน เพื่อให้เห็นข้อมูลที่อัพเดตตรงกัน ช่วยให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • สามารถควบคุมต้นทุน ด้วยการวิเคราะห์เรื่องงบประมาณ ทำให้ลดทอนค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน พร้อมควบคุมระยะเวลาการทำงาน ด้วยการทำ Timeline Simulation เพื่อช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุความ

CPAC BIM จึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับกระบวนการทำงานของกลุ่มธุรกิจ Cement and Construction Solution เอสซีจี โดยปรับการทำงานให้เข้าสู่วิถีการทำงานแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ สร้างให้เป็น Smart Office Solution ในรูปแบบ Hybrid Workplace รองรับการทำงานแบบScrum and Agile Concept อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีการก่อสร้าง BIM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับ World Class มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการก่อสร้าง

หากองค์กรใดมีความสนใจเทคโนโลยี BIM และต้องการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็น Smart Office  สามารถรับคำปรึกษาและสอบถามข้อมูลได้ที่ https://web.cpac.co.th/th/product/279 หรือสามารถรับชมคลิปวิดีโอการทำงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=es9ctXwh82M

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย